Mo40

فولاد Mo40 یا 7225 در گروه فولاد های کم آلیاژ دسته بندی می شوند که وجود کروم و مولیبدن در ترکیب شیمیایی آن باعث افزایش استحکام بالای این گرید فولادی گردیده است. این فولاد ها اعوجاج بسار کمی بعد از عملیات کوئنچ دارند و استحکام خزشی بالایی دارند و از پایداری سختی مناسبی پس از کار در محیط های با دمای بالا دارند. مجموعه این خواص باعث می شود این فولاد از مقاومت به ضربه خوبی در دماهای پایین برخوردار باشد.

فهرست