ورق آلیاژی آلفورم (ALFORM)

ورق آلیاژی آلفورم Alform از دسته ورق های کم آلیاژ استحکام بالا بوده که درگریدها و ضخامت های گوناگونی تولید می شود. فولاد آلفورم دارای قابلیت جوش پذیری عالی، چقرمگی بالا و شکل پذیری بسیار خوبی در مقایسه با فولادهای کوئنچ تمپر می باشد. همچنین، سطح بدون عیب آلفورم، این فولاد را (بر خلاف فولادهای استحکام بالای تولید شده توسط روش کوئنچ تمپر) بی نیاز از ترمیم سطحی و رنگ آمیزی پس از تولید می­ کند. استحکام گریدهای مختلف فولاد آلفورم از 180 تا 1100 مگاپاسکال می ­باشد.

کاربرد ورق الفورم

صنایع فولاد، سیمان، معدن، کشتی سازی،  ساخت ریل، چرثقیل ، پل ، ماشین سازی و …

گرید فولادی

درصد مقادیر

C
max.

Si
max.

Mn
max.

P
max.

S
max.

Al
min.

Cr
max.

Mo
max.

Ni
max.

V
max.

Nb
max.

Ti
max.

B
max

ورق آلفورم 620

0.12

0.50

2.00

0.020

0.008

0.020

1.50

0.50

2.00

0.12

0.06

0.05

0.0050

ورق آلفورم 700

0.12

0.60

2.10

0.020

0.008

0.020

1.50

0.50

2.00

0.12

0.06

0.05

0.0050

ورق آلفورم 900

0.12

0.60

1.70

0.020

0.008

0.020

1.50

0.70

2.00

0.12

0.06

0.05

0.0050

ورق آلفورم 960

0.12

0.60

1.70

0.020

0.008

0.020

1.50

0.70

2.00

0.12

0.06

0.05

0.0050

ورق آلفورم 1100

0.18

0.60

2.10

0.020

0.008

0.020

1.50

0.80

2.00

0.12

0.06

0.05

0.0050

گرید فولادی

استحکام تسلیم
MPa

استحکام نهایی
MPa

انرژی ضربه
J

ورق آلفورم 620

620

700-890

40

ورق آلفورم 700

650-700

770-1050

30-40

ورق آلفورم 900

900

940-1100

30

ورق آلفورم 960

960

980-1150

30

ورق آلفورم 1100

1080-1100

1100-1300

30

فهرست