ورق سیاه با تکنولوژی نورد گرم بدست می آید. بدین صورت که مواد اولیه ورق در دماهای بسیار بالا ذوب شده و طی این فرآیند، ورق ظاهری مات به خود می گیرد و به همین دلیل در بازار با نام ورق سیاه شناخته می شود. این ورق در انواع آلیاژی مانند ST37،A 516، ST52 و … موجود می باشد.

فهرست