316

فولاد نوع 316 یک فولاد زنگ نزن آستنیتی کروم نیکل است که بین دو تا 3٪ مولیبدن دارد. وجود  مولیبدن مقاومت در برابر خوردگی را افزایش می دهد ، مقاومت در برابر حفره دار شدن در محلول های حاوی یون کلرید را بهبود می بخشد و در دماهای بالا مقاومت به خوردگی را افزایش می دهد.

ردیفنام کالاضخامت (mm)ابعاد (mm)قیمت روز
1ورق استنلس استیل صنعتی آلیاژ 316 (شیت)0.51000x2000 1250x2500جهت استعلام،لطفا تماس بگیرید
2ورق استنلس استیل صنعتی آلیاژ 316 (شیت)0.61000x2000جهت استعلام،لطفا تماس بگیرید
3ورق استنلس استیل صنعتی آلیاژ 316 (رول-شیت)11000 1250 1500 1000x2000 1250x2500جهت استعلام،لطفا تماس بگیرید
4ورق استنلس استیل صنعتی آلیاژ 316 (رول-شیت)1.51000 1000x2000 1250x2500 1500x3000جهت استعلام،لطفا تماس بگیرید
5ورق استنلس استیل صنعتی آلیاژ 316 (شیت)21000x2000 1250x2500 1500x3000 1500x6000جهت استعلام،لطفا تماس بگیرید
6ورق استنلس استیل صنعتی آلیاژ 316 (شیت)2.51000x2000 1500x6000جهت استعلام،لطفا تماس بگیرید
7ورق استنلس استیل صنعتی آلیاژ 316 (شیت)31000x2000 1250x2500 1500x3000 1500x6000جهت استعلام،لطفا تماس بگیرید
8ورق استنلس استیل صنعتی آلیاژ 316 (شیت)41000x2000 1250x2500 1500x3000 1500x6000جهت استعلام،لطفا تماس بگیرید
9ورق استنلس استیل صنعتی آلیاژ 316 (رول-شیت)51500 1000x2000 1250x2500 1500x3000 1500x6000جهت استعلام،لطفا تماس بگیرید
10ورق استنلس استیل صنعتی آلیاژ 316 (رول-شیت)61250 1000x2000 1500x3000 1500x6000جهت استعلام،لطفا تماس بگیرید
11ورق استنلس استیل صنعتی آلیاژ 316 (شیت)81000x2000 1250x2500 1500x3000 1500x6000جهت استعلام،لطفا تماس بگیرید
12ورق استنلس استیل صنعتی آلیاژ 316 (رول-شیت)101000 1000x2000 1500x3000جهت استعلام،لطفا تماس بگیرید
13ورق استنلس استیل صنعتی آلیاژ 316 (شیت)151000x2000 1500x3000 1500x6000جهت استعلام،لطفا تماس بگیرید
14ورق استنلس استیل صنعتی آلیاژ 316 (شیت)161250x2500جهت استعلام،لطفا تماس بگیرید
15ورق استنلس استیل صنعتی آلیاژ 316 (شیت)201000x2000 1500x6000 2000x6000جهت استعلام،لطفا تماس بگیرید
16ورق استنلس استیل صنعتی آلیاژ 316 (شیت)251500x3000 1500x6000جهت استعلام،لطفا تماس بگیرید
17ورق استنلس استیل صنعتی آلیاژ 316 (شیت)301500x6000 2000x6000جهت استعلام،لطفا تماس بگیرید
18ورق استنلس استیل صنعتی آلیاژ 316 (رول-شیت)401500x3000 1500x6000جهت استعلام،لطفا تماس بگیرید
19ورق استنلس استیل صنعتی آلیاژ 316 (رول-شیت)501500x6000جهت استعلام،لطفا تماس بگیرید
فهرست