لوله گالوانیزه

در صنعت آهن آلات، بر روی فلزاتی که نسبت به خوردگی آسیب پذیر می باشند پوششی از فلز روی قرار می دهند که این پوشش برای حفاظت از فلز در برابر خوردگی و آسیب پذیری می باشد و این عمل توسط گالوانیزاسیون صورت می گیرد. پوشش قرار داده شده در عمل گالوانیزاسیون شامل لایه ای از فلز روی و ترکیباتی از آهن می باشد.

در مورد لوله های فولادی نیز برای حفاظت از این لوله ها در برابر خوردگی و آسیب پذیری پوششی از فلز روی بر روی آن قرار می دهند که به آن ها لوله گالوانیزه گفته می شود. معمولا طول لوله گالوانیزه حدود 6 متر می باشد. اتصالات لوله گالوانیزه برشن، کمربند و قفل می باشد. ضریب هیزم ویلیام این محصول نیز بر حسب اینچ محاسبه می گردد. هم چنین لوله گالوانیزه توسط دنده پیچ ها به هم دیگر متصل گردیده و به وسیله مواد مناسب آب بندی می شوند. به طور کلی دو نوع لوله گالوانیزه داریم که شامل لوله گالوانیزه آهنی و لوله گالوانیزه فولادی می باشد

ردیفنام محصولسایز (اینچ)ضخامت (mm)استانداردقیمت روز
46لوله گالوانیزه43تست آبتماس بگیرید
44لوله گالوانیزه2 1/23تست آبتماس بگیرید
45لوله گالوانیزه33تست آبتماس بگیرید
42لوله گالوانیزه1 1/43تست آبتماس بگیرید
43لوله گالوانیزه23تست آبتماس بگیرید
40لوله گالوانیزه13تست آبتماس بگیرید
41لوله گالوانیزه1 1/23تست آبتماس بگیرید
38لوله گالوانیزه1 1/42.5تست آبتماس بگیرید
39لوله گالوانیزه22.5تست آبتماس بگیرید
36لوله گالوانیزه1 1/22.5تست آبتماس بگیرید
37لوله گالوانیزه1 1/42.5تست آبتماس بگیرید
34لوله گالوانیزه12.5تست آبتماس بگیرید
35لوله گالوانیزه1 1/22.5تست آبتماس بگیرید
32لوله گالوانیزه1/22.5تست آبتماس بگیرید
33لوله گالوانیزه3/42.5تست آبتماس بگیرید
29لوله گالوانیزه3/42تست آبتماس بگیرید
30لوله گالوانیزه12تست آبتماس بگیرید
31لوله گالوانیزه22.31تست آبتماس بگیرید
27لوله گالوانیزه1 1/22.5صنعتیتماس بگیرید
28لوله گالوانیزه1/22تست آبتماس بگیرید
25لوله گالوانیزه33صنعتیتماس بگیرید
26لوله گالوانیزه43صنعتیتماس بگیرید
23لوله گالوانیزه23صنعتیتماس بگیرید
24لوله گالوانیزه2 1/23صنعتیتماس بگیرید
21لوله گالوانیزه32.5صنعتیتماس بگیرید
22لوله گالوانیزه42.5صنعتیتماس بگیرید
19لوله گالوانیزه22.5صنعتیتماس بگیرید
20لوله گالوانیزه2 1/22.5صنعتیتماس بگیرید
17لوله گالوانیزه1 1/22.5صنعتیتماس بگیرید
18لوله گالوانیزه1 1/42.5صنعتیتماس بگیرید
15لوله گالوانیزه3/42.5صنعتیتماس بگیرید
16لوله گالوانیزه12.5صنعتیتماس بگیرید
12لوله گالوانیزه32صنعتیتماس بگیرید
13لوله گالوانیزه42صنعتیتماس بگیرید
14لوله گالوانیزه1/22.5صنعتیتماس بگیرید
10لوله گالوانیزه22صنعتیتماس بگیرید
11لوله گالوانیزه2 1/22صنعتیتماس بگیرید
8لوله گالوانیزه1 1/22صنعتیتماس بگیرید
9لوله گالوانیزه1 1/42صنعتیتماس بگیرید
6لوله گالوانیزه3/42صنعتیتماس بگیرید
7لوله گالوانیزه12صنعتیتماس بگیرید
4لوله گالوانیزه23صنعتیتماس بگیرید
5لوله گالوانیزه1/22صنعتیتماس بگیرید
2لوله گالوانیزه1 1/24صنعتیتماس بگیرید
3لوله گالوانیزه1 1/23صنعتیتماس بگیرید
1لوله گالوانیزه35صنعتیتماس بگیرید
فهرست