لوله های بدون درز با استفاده از شمش های فولادی تولید می شوند که برای ایجاد قسمت لوله ای گرم و سپس سوراخ می شوند. کلمه “بدون درز” به معنای عدم وجود درز جوش است.

لوله های فولادی بدون درز برای کاربردهای مختلف در صنعت نفت و گاز استفاده می شود:

  • صنایع بالادستی (لوله های OCTG)

  • صنایع میاندستی(انتقال و توزیع مایعات ، مانند روغن ، گاز ، بخار ، اسیدها ، دوغاب ها)

  • صنایع پایین دستی (فرآیند لوله کشی برای تصفیه نفت و گاز)

کاربردهایی در لوله کشی های عمومی برای کاربرد های تاسیساتی

ردیفنام محصولسایز (اینچ)ردهوزن هر شاخه (کیلوگرم)برندقیمت روز
62لوله بدون درز (مانیسمان)580180چینتماس بگیرید
63لوله بدون درز (مانیسمان)680_چینتماس بگیرید
60لوله بدون درز (مانیسمان)3 1/280111چینتماس بگیرید
61لوله بدون درز (مانیسمان)480132چینتماس بگیرید
58لوله بدون درز (مانیسمان)2 1/28066چینتماس بگیرید
59لوله بدون درز (مانیسمان)38090چینتماس بگیرید
56لوله بدون درز (مانیسمان)1 1/28032چینتماس بگیرید
57لوله بدون درز (مانیسمان)28043چینتماس بگیرید
54لوله بدون درز (مانیسمان)1/28010چینتماس بگیرید
55لوله بدون درز (مانیسمان)1 1/48025چینتماس بگیرید
52لوله بدون درز (مانیسمان)3/48013چینتماس بگیرید
53لوله بدون درز (مانیسمان)18018چینتماس بگیرید
50لوله بدون درز (مانیسمان)3 1/280_دقیق کاوهتماس بگیرید
51لوله بدون درز (مانیسمان)480_دقیق کاوهتماس بگیرید
48لوله بدون درز (مانیسمان)2 1/280_دقیق کاوهتماس بگیرید
49لوله بدون درز (مانیسمان)380_دقیق کاوهتماس بگیرید
46لوله بدون درز (مانیسمان)1 1/280_دقیق کاوهتماس بگیرید
47لوله بدون درز (مانیسمان)280_دقیق کاوهتماس بگیرید
44لوله بدون درز (مانیسمان)180_دقیق کاوهتماس بگیرید
45لوله بدون درز (مانیسمان)1 1/480_دقیق کاوهتماس بگیرید
42لوله بدون درز (مانیسمان)540_وارداتیتماس بگیرید
43لوله بدون درز (مانیسمان)640_وارداتیتماس بگیرید
41لوله بدون درز (مانیسمان)440_وارداتیتماس بگیرید
39لوله بدون درز (مانیسمان)340_وارداتیتماس بگیرید
40لوله بدون درز (مانیسمان)3 1/240_وارداتیتماس بگیرید
37لوله بدون درز (مانیسمان)240_وارداتیتماس بگیرید
38لوله بدون درز (مانیسمان)2 1/240_وارداتیتماس بگیرید
35لوله بدون درز (مانیسمان)1 1/440_وارداتیتماس بگیرید
36لوله بدون درز (مانیسمان)1 1/240_وارداتیتماس بگیرید
33لوله بدون درز (مانیسمان)3/440_وارداتیتماس بگیرید
34لوله بدون درز (مانیسمان)140_وارداتیتماس بگیرید
31لوله بدون درز (مانیسمان)640_اهوازتماس بگیرید
32لوله بدون درز (مانیسمان)1/240_وارداتیتماس بگیرید
29لوله بدون درز (مانیسمان)440_اهوازتماس بگیرید
30لوله بدون درز (مانیسمان)540_اهوازتماس بگیرید
27لوله بدون درز (مانیسمان)340_اهوازتماس بگیرید
28لوله بدون درز (مانیسمان)1 1/440_اهوازتماس بگیرید
25لوله بدون درز (مانیسمان)240_اهوازتماس بگیرید
26لوله بدون درز (مانیسمان)1 1/240_اهوازتماس بگیرید
23لوله بدون درز (مانیسمان)140_اهوازتماس بگیرید
24لوله بدون درز (مانیسمان)2 1/240_اهوازتماس بگیرید
22لوله بدون درز (مانیسمان)44095دقیق کاوهتماس بگیرید
20لوله بدون درز (مانیسمان)2 1/24049دقیق کاوهتماس بگیرید
21لوله بدون درز (مانیسمان)34062.5دقیق کاوهتماس بگیرید
18لوله بدون درز (مانیسمان)1 1/24024دقیق کاوهتماس بگیرید
19لوله بدون درز (مانیسمان)24033دقیق کاوهتماس بگیرید
16لوله بدون درز (مانیسمان)14015دقیق کاوهتماس بگیرید
17لوله بدون درز (مانیسمان)1 1/44020دقیق کاوهتماس بگیرید
14لوله بدون درز (مانیسمان)3/44010دقیق کاوهتماس بگیرید
15لوله بدون درز (مانیسمان)14015دقیق کاوهتماس بگیرید
12لوله بدون درز (مانیسمان)820190وارداتیتماس بگیرید
13لوله بدون درز (مانیسمان)1/2407.5دقیق کاوهتماس بگیرید
1لوله بدون درز (مانیسمان)12012وارداتیتماس بگیرید
2لوله بدون درز (مانیسمان)1/2205.5وارداتیتماس بگیرید
3لوله بدون درز (مانیسمان)3/4208وارداتیتماس بگیرید
4لوله بدون درز (مانیسمان)2 1/22018وارداتیتماس بگیرید
5لوله بدون درز (مانیسمان)22024وارداتیتماس بگیرید
6لوله بدون درز (مانیسمان)1.52018وارداتیتماس بگیرید
7لوله بدون درز (مانیسمان)32046وارداتیتماس بگیرید
8لوله بدون درز (مانیسمان)1.252016وارداتیتماس بگیرید
9لوله بدون درز (مانیسمان)42065وارداتیتماس بگیرید
10لوله بدون درز (مانیسمان)520105وارداتیتماس بگیرید
11لوله بدون درز (مانیسمان)620140وارداتیتماس بگیرید
فهرست