لوله جدار چاه

لوله جدار چاه یا لوله جدار ، یک لوله مشبک صنعتی می باشد که در پروژه های عمرانی بسیاری از آن به عنوان یک لوله پرکاربرد استفاده می شود. این نوع لوله صنعتی، از ریزش دیواره چاه در مناطق مختلف چاه حفر شده جلوگیری به عمل می آورد. نوع لوله جدار چاه تاثیر بسیار زیادی در روند میزان آب خروجی دارد. در پروژه های عمرانی مختلف، بسته به نوع پروژه از لوله های جدار چاه مختلفی استفاده می شود.

ردیفنام محصولسایز (اینچ)ضخامت (mm)برندقیمت روز
29لوله جدار چاه166اصفهانتماس بگیرید
30لوله جدار چاه168کویرتماس بگیرید
27لوله جدار چاه165ملایرتماس بگیرید
28لوله جدار چاه166ملایرتماس بگیرید
25لوله جدار چاه164اصفهانتماس بگیرید
26لوله جدار چاه164ملایرتماس بگیرید
22لوله جدار چاه146مشهدتماس بگیرید
23لوله جدار چاه146ملایرتماس بگیرید
24لوله جدار چاه146اصفهانتماس بگیرید
20لوله جدار چاه145ملایرتماس بگیرید
21لوله جدار چاه145اصفهانتماس بگیرید
18لوله جدار چاه144اصفهانتماس بگیرید
19لوله جدار چاه145مشهدتماس بگیرید
15لوله جدار چاه126قزوینتماس بگیرید
16لوله جدار چاه126ملایرتماس بگیرید
17لوله جدار چاه144ملایرتماس بگیرید
13لوله جدار چاه125ملایرتماس بگیرید
14لوله جدار چاه126اصفهانتماس بگیرید
11لوله جدار چاه125قزوینتماس بگیرید
12لوله جدار چاه125اصفهانتماس بگیرید
8لوله جدار چاه106اصفهانتماس بگیرید
9لوله جدار چاه124اصفهانتماس بگیرید
10لوله جدار چاه124ملایرتماس بگیرید
6لوله جدار چاه106ملایرتماس بگیرید
7لوله جدار چاه106کویرتماس بگیرید
4لوله جدار چاه105ملایرتماس بگیرید
5لوله جدار چاه105اصفهانتماس بگیرید
1لوله جدار چاه103اصفهانتماس بگیرید
2لوله جدار چاه104ملایرتماس بگیرید
3لوله جدار چاه104اصفهانتماس بگیرید
فهرست