لوله استیل

به لوله های فولادی مقاوم به خوردگی، لوله های زنگ نزن گفته می‎شود. تفاوت اصلی این لوله ها با لوله های فولادی معمولی در ترکیب شیمیایی و خواص و کاربرد آنهاست. در این لوله ها به جز آهن (به عنوان فلز پایه) و کربن (به عنوان عنصر اصلی آلیاژ سازی فولاد) از کروم استفاده شده است. چهارمین عنصر آلیاژی مهم در این آلیاژ ها نیکل می‎باشد. لوله‌ استنلس استیل در دو نوع درزدار و بدون درز طبقه‌بندی می‌گردند. لازم به ذکر است که لوله زنگ نزن (Stainless Steel) در بازار ایران به نام لوله استیل شناخته می شود. قیمت فروش لوله استنلس استیل در شرکت آهن اول نسبت به سایر شرکت ها با توجه به کیفیت خوب این لوله ها بسیار مناسب می باشد.

ردیفنام محصولسایز (اینچ)ردهآلیاژقیمت روز
63لوله استنلس استیل5101.4841تماس بگیرید
61لوله استنلس استیل3101.4841تماس بگیرید
62لوله استنلس استیل4101.4841تماس بگیرید
59لوله استنلس استیل1101.4841تماس بگیرید
60لوله استنلس استیل2101.4841تماس بگیرید
57لوله استنلس استیل610316Lتماس بگیرید
58لوله استنلس استیل640316Lتماس بگیرید
55لوله استنلس استیل310316Lتماس بگیرید
56لوله استنلس استیل3/440316Lتماس بگیرید
53لوله استنلس استیل3/440316Lتماس بگیرید
54لوله استنلس استیل2 1/240316Lتماس بگیرید
51لوله استنلس استیل1 1/210316Lتماس بگیرید
52لوله استنلس استیل1/280316Lتماس بگیرید
48لوله استنلس استیل140316Lتماس بگیرید
49لوله استنلس استیل210316Lتماس بگیرید
50لوله استنلس استیل410316Lتماس بگیرید
46لوله استنلس استیل2010316Lتماس بگیرید
47لوله استنلس استیل180316Lتماس بگیرید
44لوله استنلس استیل1210316Lتماس بگیرید
45لوله استنلس استیل1610316Lتماس بگیرید
42لوله استنلس استیل1010316Lتماس بگیرید
43لوله استنلس استیل380316Lتماس بگیرید
40لوله استنلس استیل810316Lتماس بگیرید
41لوله استنلس استیل840316Lتماس بگیرید
38لوله استنلس استیل1 1/410316Lتماس بگیرید
39لوله استنلس استیل240316Lتماس بگیرید
36لوله استنلس استیل1/210316Lتماس بگیرید
37لوله استنلس استیل1/240316Lتماس بگیرید
34لوله استنلس استیل640304Lتماس بگیرید
35لوله استنلس استیل110316Lتماس بگیرید
31لوله استنلس استیل540304Lتماس بگیرید
32لوله استنلس استیل540304Lتماس بگیرید
33لوله استنلس استیل610304Lتماس بگیرید
29لوله استنلس استیل3/440304Lتماس بگیرید
30لوله استنلس استیل3/480304Lتماس بگیرید
27لوله استنلس استیل380304Lتماس بگیرید
28لوله استنلس استیل3/410304Lتماس بگیرید
25لوله استنلس استیل310304Lتماس بگیرید
26لوله استنلس استیل340304Lتماس بگیرید
23لوله استنلس استیل2 1/240304Lتماس بگیرید
24لوله استنلس استیل2 1/210304Lتماس بگیرید
21لوله استنلس استیل1 1/480304Lتماس بگیرید
22لوله استنلس استیل1 1/440304Lتماس بگیرید
19لوله استنلس استیل1/240304Lتماس بگیرید
20لوله استنلس استیل1/280304Lتماس بگیرید
17لوله استنلس استیل1.580304Lتماس بگیرید
18لوله استنلس استیل1/210304Lتماس بگیرید
15لوله استنلس استیل1.510304Lتماس بگیرید
16لوله استنلس استیل1.540304Lتماس بگیرید
12لوله استنلس استیل280304Lتماس بگیرید
13لوله استنلس استیل410304Lتماس بگیرید
14لوله استنلس استیل440304Lتماس بگیرید
10لوله استنلس استیل210304Lتماس بگیرید
11لوله استنلس استیل240304Lتماس بگیرید
8لوله استنلس استیل140304Lتماس بگیرید
9لوله استنلس استیل1_304Lتماس بگیرید
6لوله استنلس استیل810304Lتماس بگیرید
7لوله استنلس استیل580304Lتماس بگیرید
4لوله استنلس استیل1010304Lتماس بگیرید
5لوله استنلس استیل1210304Lتماس بگیرید
2لوله استنلس استیل1 1/410304Lتماس بگیرید
3لوله استنلس استیل110304Lتماس بگیرید
1لوله استنلس استیل480304Lتماس بگیرید
فهرست