فولاد های VCN

این فولاد ها حاوی کرم نیکل و مولیبدن هستند به سه گرید VCN100, VCN 150, VCN200 تقسیم می شوند که به ترتیب با شماره استاندارد های 1.6511,1.6582,1.6580 شناخته می شوند. در قطعاتی که نیاز به استحکام و چقرمگی بالایی دارند به ویژه در قطعات با ابعاد بزرگ استفاده می شوند. اضافه شدن مولیبدن باعث جلوگیری از بروز تردی ناشی از تمپر می شود. با توجه به مقدار کربن این آلیاژ امکان سخت کاری سطحی به روش القایی را دارد. این فولادها در انواع اجزا هواپیما، خودرو و انواع شفت ها و میل های هدایت استفاده می شوند.

ترکیب عناصر شیمیایی

عنصر آلیازی

Min

Max

کربن

0.32

0.40

سیلیسیم

0.40

منگنز

0.50

0.80

کروم

0.90

1.20

نیکل

0.90

1.20

مولیبدن

0.15

0.3

فهرست