Ck45

این فولاد ها در استاندارد AISI با کد 1045 نامگذلری شده اند. از استحکام و چقرمگی بالایی برخوردار است. این فولاد ها به دلیل کربن نستا بالایی که دارد از سختی پذیری بالایی برخوردارند. فولاد های Ck45 در ساخت محورها، پیچ و مهره، میل راهنما و …. استفاده می شود.

فهرست