40Mn4 or 1.1157

این فولاد در گروه فولاد های ساختمانی غیر الیازی عملیات حرارتی پذیر دسته بندی می شوند. به صورت کوئنچ و تمپر شده مورد استفاده قرار میگیرند و معمولا در قطعات خودرو و موتور های دیزل به کار برده می شوند. کاربرد هایی نظیر میل لنگ و شفت دنده. دارای قابلیت مایشنکاری عالی می باشند.

ترکیب شیمیایی

عناصر آلیاژی

Min

Max

کربن

0.36

0.44

سیلیسیم

0.25

0.50

منگنز

0.80

1.10

فسفر

0.0350

گوگرد

0.0350

خواص مکانیکی در حالت کوئنچ و تمپر

عناصر آلیاژی

Min

Max

استحکام تسلیم (Mpa)

440

635

استحکام نهایی (Mpa)

690

1080

ازدیاد طول نسبی %

12

15

انرژی ضربه

35

40

فهرست